Τα μαθήματα συνεχίζονται και για όσους θέλουν κάποιες πληροφορίες παραπάνω, μπορούν να επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου ή στο makis@makisablianitis.com αλλά και μέσω της ιστοσελίδας: https://www.makisablianitis.com

Συνεργάτης και καθηγητής του RSL Awards (Rockschool International Music and Performance Arts Exams Board της Αγγλίας) (https://www.rslawards.com/country/greece/) που δίνει την δυνατότητα απόκτησης διπλώματος σε όσους το επιθυμούν, μέσα από το 8th grade program, που είναι ότι καλύτερο για τους μουσικούς που ‘παίζουν’, δίνοντας έμφαση στο group playing μέσα από διαφορετικά στυλ.
Προετοιμασία των μαθητών για εισαγωγή σε μουσικά κολλέγια της Ευρώπης, καθώς και στο Berklee College of Music.
Παρέχονται επίσης βοηθήματα στους μαθητές, για αποδοτικότερη εξάσκηση και κατανόηση του υλικού.
Δυνατότητα για μαθήματα μέσω Skype, για όσους βρίσκονται μακριά ή είναι σε συνεχή μετακίνηση, με αποστολή εκ των προτέρων του οπτικοακουστικού υλικού για την μελέτη.
Αριστούχοι μαθητές, θα μπορούν να συμμετέχουν εφ’όσον το επιθυμούν, σε jam session σε γνωστές σκηνές της Αθήνας, με την καθοδήγηση του καθηγητή.

Διδάσκονται επίσης, Jazz and Modal Harmony, arranging, καθώς και τεχνικές στούντιο.

Technique:
scales,
arpeggios,
modes,
right hand development,
speed studies,
fast patterns,
two hand co-ordination,
rhythm and time exercises,
pick and finger playing,
soloing,
octave soloing

Chord progressions:
triads,
chord shapes and movement,
chord substitution course,
quartal harmony,
polychords,
chord soloing

Improvisation:
Harmonic, melodic analysis,
music theory,
3 basic improvisation techniques

Ear training:
intervals,
scales,
chords,
performance ear training,
dictee

Repertoire
jazz standards,
blues (5 variations)
minor blues,
funky tunes and grooves,
latin tunes,
rock tunes,
polytonal tunes

Collaboration with the Rockschool of England, through their 8 grade program.
Courses on Jazz and Modal Harmony, arranging, studio and recording techniques .
Interactive Skype lessons

Contact:
Email: makis@makisablianitis.com
Tel: +30 6932 812211
www.makisablianitis.com